SuzuTrap

Innowacyjna pułapka do monitoringu lotu muszki plamoskrzydłej Drosophila suzukii.

  • Wysoka skuteczność odłowu muszki Drosophila suzukii
  • Innowacyjny skład płynu wabiącego potwierdzony badaniami
  • Prosty sposób montażu i obsługi pułapki
  • Możliwość wielokrotnego stosowania pułapki
  • Wysoka selektywność – nie odławia dużych owadów
  • nie zawiera pestycydów ani feromonów